This part contains the following songs:

愛情36計/Ai Qing San Shi Liu Ji/36 Tricks Of Love
冷暴力/Leng Bao Li/Tacit Violence
天空/Tian Kong/Sky
詩人漫步/Shi Ren Man Bu/Wandering Poet
特務J/Te Wu J/Agent J
Beast
玩愛之徒/Wan Ai Zhi Tu/Love Player
招牌動作/Zhao Pai Dong Zuo/Signature gesture
大丈夫/Da Zhang Fu/Real Man
睜一隻眼閉一隻眼/Zheng Yi Zhi Yan Bi Yi Zhi Yan/Overlooking purposely

And... talks are subbed as well (thanks a lot to Carrotie)!!

English

French