Cover has been revealed on an online store called Kingstone.tw.

l_p0016762231

Preorder Yang Shou :Jolin Neng Chi Neng Shui You Neng Shou De Jian Mei Yin Shi Diao Yang Fa on YesAsia