Jolin ranks 15th this year thanks to Myself, her endorsements & her spokesperson activities! She was 7th last year.

1. Andy Lau
2. Jay Chou
3. Faye Wong
4. Jackie Chan
5. Yao Ming
6. Donnie Yen
7. Zhang Ziyi
8. Jet Li
9. Fan Bingbing
10. Zhao Benshan
11. Huang Xiaoming
12. Wang LeeHom
13. Lin Chi-Ling
14. Feng Xiaogang
15. Jolin Tsai